Přečtěte si pozorně Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a vašimi právy na ochranu osobních údajů.

Goldberg Media Kft. (Daňové identifikační číslo: 25736810-2-13, sídlo: 2724 Újlengyel Határ út 12., dále jen: Správce dat) jako správce údajů poskytuje na základě obecného nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 Evropské unie [dále jen: Nařízení]. informace o správě údajů implementované v souvislosti s ním provozovaným internetovým obchodem na webové stránce https://vitaful.cz/.

Údaje správce údajů

Jméno správce dat: Goldberg Media Kft.

Adresa: H-2724 Újlengyel Határ út 12.

Telefonní číslo správce dat: +36 30 435 0290

E-mailová adresa správce dat: hello@vitaful.cz

Webová stránka: https://vitaful.cz/

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozování internetového obchodu na webové stránce https://vitaful.cz/, prodeje a propagace produktů nabízených webovým obchodem (marketingové aktivity). Zpracováváme také údaje registrovaných zaměstnanců tisku, abychom zachovali tiskové vztahy.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících právních důvodů:

 • provoz internetového obchodu [Příjmení, jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa, heslo, skutečnost vyloučení z nákupu, vyloučení z určitých způsobů platby, věrnostní body, skutečnost použití kupónu, komentářů nákupy] - článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení, tj. správa dat je založena na vašem souhlasu
 • údaje týkající se plnění kupních smluv na produkty nabízené webovým obchodem (fakturace, dodání) [Příjmení, jméno, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, finanční údaje spojené s nákupem, fakturační jméno a adresa] - článek 6 odst. 1 písm. b) bod, tedy zpracování dat je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi uzavřené
 • údaje týkající se marketingových aktivit (zasílání novinek, oznámení o vyprodaném produktu, personalizované nabídky, marketing založený na datech) [Příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, potvrzení newsletteru, odhlášení z odběru novinek, pohlaví, datum narození, datum jmenin, zákaznický segment, zda je uživatel zákazník, uživatelská hodnota, skutečnost automatických sérií pošty, věrnostní body, historické nákupy , skutečnost použití kupónu, požadavek na zaslání SMS zprávy, oblíbený produkt, produktový kredit, kredit na kupón, e-maily zaslané Vitaful-u] - článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení, tj správa dat je založena na vašem souhlasu

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po následující období:

 1. provoz internetového obchodu - až do odvolání vašeho souhlasu,
 2. údaje týkající se plnění koupi a prodeji smluv na produkty nabízené internetovým obchodem - 5 let po splnění smluv
 3. údaje týkající se marketingových aktivit - dokud nebude odvolán váš souhlas,

Doba uchovávání dokumentů, z nichž vycházejí účetní záznamy, je 8 let.

Pokud je to nutné v průběhu probíhajícího úředního, soudního nebo jiného řízení k prokázání splnění našich právních povinností nebo na podání, výkon nebo ochranu právního nároku, může být zpracování osobních údajů nezbytné i po uplynutí výše uvedené doby.

Používání cookies

Při používání webové stránky, nastaví soubor cookie ("session cookie") související se stažením této webové stránky do vašeho prohlížeče. Soubory cookie vám pomohou najít nabídky, které se vám nejvíce líbí při surfování po síti, a dosáhnout co nejlepší zážitek z prohlížení webových stránek. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat pomocí možnosti "vymazat cookies" ve vašem prohlížeči.

Příjemci osobních údajů, zpracovatelé dat, přenos dat

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze našim vyšším úředníkem nebo zpracovatelům údajů uvedeným v této části (pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činností).

Pomoc zpracovatelů dat používáme na tyto činnosti:

 • Goldberg Media Kft. (Daňové identifikační číslo: 25736810-2-13, sídlo: H-2724 Újlengyel Határ út 12. - distribuce, služby reklamní agentury [marketing], účetní a finanční služby, zákaznické služby, IT služby;
 • Webshippy Magyarország Kft. - balení
 • GLS Hungary Kft. - doručování balíků
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Irsko) - statistika návštěvnosti;
 • Hotjar Ltd. (St. Julians Business Center 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000 Malta) - statistika návštěvnosti;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko) - reklamy;
 • Paypal (Kalifornia, USA)
 • Shopify (150 Elgin St.8th Fl. Ottawa, ON K2P 1L4 Canada)
 • Drip Global, Inc. d/b/a Drip Global (251 N. 1st Avenue, Suite 400, Minneapolis, MN 55401)
 • Microsoft (South County Business Park, One Microsoft Place Dublin, D18 P521, Irsko)
 • Optimonk International Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)
 • PageFly (6th floor, 68 Hoang Dao Thuy St. Nhan Chinh, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam 100000)
 • SimplePay (OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)
 • Pinterest (651 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA)

Rozhodnutí Evropské komise o souladu podle článku 45 nařízení je v platnosti bez výjimky pro příslušné třetí země.

Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje jinému příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Odeslání SMS (textová zpráva)

Naše společnost používá platformu pro zasílání textových zpráv, na kterou se vztahují následující smluvní podmínky. Souhlasem s přijímáním textových marketingových zpráv a oznámení vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Poskytnutím telefonního čísla a zahájením nákupu nebo předplatného souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat textové oznámení (související s vaší objednávkou včetně připomenutí produktů, které zůstaly ve vašem košíku) a nabídky textového marketingu. Berete na vědomí, že souhlas není podmínkou nákupu.

Vaše telefonní číslo, jméno a podrobnosti o zakoupení sdílíme se společností "SMSBump Inc" se sídlem v Sofii (Bulharsko, EU), která spravuje platformu SMS. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám zasílali cílené marketingové zprávy a oznámení. Při odesílání textových zpráv přeposíláme vaše telefonní číslo poskytovateli služeb SMS, abyste mohli doručovat zprávy a oznámení.

Pokud se chcete odhlásit z odběru textových marketingových zpráv a oznámení, odpovězte na zprávu, kterou jste od nás dostali, zasláním slova STOP nebo použijte odkaz na odhlášení, který jsme vám v naší zprávě poskytli. Berete na vědomí, že jiné způsoby, jako například zasílání alternativních slov nebo požadavků v odpovědi, se za odhlášení nepovažují. Pokud máte jakékoliv dotazy, pošlete nám slovo HELP "na číslo, ze kterého jste dostali zprávu, a my vás budeme kontaktovat.

Bezpečnost dat

Servery ukládající vaše osobní údaje jsou umístěny v serverové místnosti chráněné příslušnými bezpečnostními systémy a nejsou nijak přístupné neoprávněným osobám. Plný vzdálený přístup k serverům sloužícím na webové stránce je možný pouze prostřednictvím vysoce šifrovaného kanálu, pouze pro osoby, které to potřebují na provoz serveru. Hesla poskytnuté uživateli při registraci neukládají v textové podobě, je možné nalézt pouze takzvanou 'hash otisk'.

Práva dotčených osob

Přístupové právo

Máte právo od nás dostávat zpětnou vazbu, zda se vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte také nárok na přístup k osobním údajům a informacím souvisejícím se zpracováním údajů, jak jsou definovány v článku 15 nařízení. .

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů o vaší osobě neprodleně na základě vaší žádosti. Vzhledem k účelu správy dat můžete požádat o doplnění vašich neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání

Máte právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu na vaši žádost, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 17 nařízení, zvláště pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud odvoláte svůj souhlas, na němž je založeno zpracování dat, a pro zpracování dat neexistuje jiný právní základ. Nemůžete uplatnit své právo na vymazání, pokud je zpracování nezbytné k předložení, výkon nebo ochranu právních nároků.

Právo na omezení

Jste oprávněni omezit zpracování údajů na vaši žádost, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 18. Nařízení, zvláště pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů; nebo je zpracování dat nezákonné a namítáte proti vymazání dat; nebo jste protestovali proti zpracování dat.

Právo na přenositelnost údajů

Máte oprávnění dostávat své osobní údaje, které nám poskytujete, ve strukturovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu, a také jste oprávněni přenášet tyto informace jinému správci údajů, aniž jste tomu bránili.

To je podmíněno tím, že zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu a je automatizované.

Právo na odvolání svého souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dat před jeho odvoláním.

Podmínky užívání textového marketingu:

Používáme rozhraní pro zasílání textových zpráv, na které se vztahují následující podmínky použití. Přihlášením se k odběru textového marketingu a oznámení souhlasíte s podmínkami používání.

Zadáním svého telefonního čísla při uskutečňování platby a provádění nákupu, přihlášením se k odběru pomocí registračního formuláře nebo klíčového slova souhlasíte s tím, že vám budete posílat textové upozornění (o vaší objednávce včetně upomínky na opuštěný nákup) a nabídky textového marketingu.

Berete na vědomí, že souhlas není podmínkou žádného nákupu.

Telefonní číslo, jméno a informace o nákupu budou sdíleny na našem rozhraní SMS. "SMSBump Inc, společnost se sídlem v Evropské unii se sídlem v bulharské Sofii, EU. Tyto informace se použijí k zasílání cílených propagačních zpráv a oznámení.

Po odeslání textových zpráv se vaše telefonní číslo odešle operátorovi textových zpráv, který objednávku zpracuje.

Pokud se chcete odhlásit z dalších textových marketingových zpráv a upozornění, zadejte STOP na kteroukoli SMS zprávu, kterou jsme poslali, nebo použijte odkaz na odhlášení, který je součástí každé z našich zpráv. Souhlasíte a berete na vědomí, že alternativní způsoby platby, například jiná slova nebo požadavky nebudou považovány za platnou požadavek. Mohou se účtovat poplatky za zprávy a data.

Pokud máte jakékoliv dotazy, zadejte slovo "HELP" a odešlete na číslo, ze kterého jste obdrželi zprávu. Můžete nás také kontaktovat a požádat o další informace. Pokud se chcete odhlásit, postupujte podle výše uvedeného postupu.

Stížnosti, soudní náprava

V Maďarsku je kontrolním orgánem pro ochranu údajů Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C., Ugyfelszolgalat@naih.hu).

Máte právo stěžovat se kontrolnímu orgánu, jestliže podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení. Proti rozhodnutí orgánu dozoru má buď právo na soudní odvolání.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nebyly zpracovány v souladu s nařízením a porušily jsme vaše práva podle nařízení, můžete se obrátit na soud.

V Maďarsku spadají spory týkající se ochrany údajů do pravomoci soudů. Obecným pravidlem je, že v soudních sporech proti nám je příslušný Hlavní soud v Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Zdroj osobních informací

Při používání našeho internetového obchodu jste nám poskytli své osobní údaje.